KOMISARZ, Rachel
(1976 )

USA - United States
Lakeside Swim Team
Personal rankings for 100m Freestyle 
Long Course (50m)
55.3383222 Aug 2007Chiba (JPN)
55.488261 Aug 2007Indianapolis
55.5282422 Aug 2007Chiba (JPN)
55.998031 Aug 2007Indianapolis
56.227943 Jul 2008Omaha
56.4878315 Feb 2008Columbia
56.6777515 Feb 2008Columbia
56.7677115 Feb 2008Columbia
56.837685 Aug 2006Irvine
57.1675517 Feb 2007Columbia
57.247524 Aug 2005Irvine
57.3974615 Jun 2007Mission Viejo
57.5074217 Feb 2007Columbia
58.6170015 Jun 2007Mission Viejo
Short Course (25m)